SENTRAL GODKJENNING

ansvarsrett_farge-333Firmaet vårt har sentral godkjenning. Vi har ansatte med ingeniørutdanning, bygningstekniker og fagbrev innen byggfaget.

HT BYGG Hellesylt AS
Bygda 25
6218 HELLESYLT

Sentral godkjenning for: HT BYGG Hellesylt AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 964888124, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

› Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
› Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2

› Godkjent opplæringsbedrift
Godkjenningen er gyldig til 07.09.2026
Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.