TOMANNSBUSTAD TIL SALGS

Vi har ein del av ein tomannsbustad til salgs i Jakobvegen 14B på Langlo, Stranda.

Tomannsbustad med BRA 113,6m2 inkl. sportsbod. Garasje med BRA 19,6m2.

Er dette av interesse så ta kontakt med Magne Brekke, 951 33 125, magne@ht-bygg-no

Planløysing på tomannsbustaden i Jakobvegen 14 B ser du under her.

Vi har også ein del av ein tomannsbustad til salgs i Andersvegen 9 på Ødegård på Stranda.

Tomannsbustad med BRA 139,5m2, garasje 42,3m2.