KVALITET

Vi legg vekt på kvalitet i våre leveranser.

ansvarsrett

Firmaet vårt har sentral godkjenning, vi har ansatte med ingeniørutdanning, bygningstekniker, mesterbrev og fagbrev innen byggfaget.
HT BYGG Hellesylt AS
Bygda 25
6218 HELLESYLT

Sentral godkjenning for: HT BYGG Hellesylt AS
Foretaket, med organisasjonsnummer 964888124, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

 • Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installsjoner) i tiltaksklasse 2
 • Våtrom våtromsarbeid i tiltaksklasse 1
 • Kontroll av overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
 • Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1
 • Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1
 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av montering og bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1