LÆREBEDRIFT

HT BYGG Hellesylt AS er ei godkjent opplæringsbedrift innan tømrerfaget.

I HT BYGG ser vi viktigheita med lærlingplasser. Det å gi eit tilbod til ungdom som ønsker å satse på eit yrke i bygningsfaget er veldig viktig. Vi vil sørge for at våre lærlingar får ei god og nødvendig oppfølging gjennom heile læretida og at det blir lagt til rette for lærlingane våre, både når det gjelder det faglige og det sosiale. Arbeidsoppgåvene for lærlinger hos oss vil vere varierte, utfordrande og spennande. Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheit til å jobbe som fagarbeidere.

I HT BYGG gir vi deg muligheitene, og vi vil at du skal trivast som lærling hos oss!