VI PROSJEKTERER

2016-11-01-09-24-43Vi utfører prosjektering og planlegging av prosjekt i ulike størrelser. Prosjekteringsjobben blir utført med same profesjonalitet om prosjektet er lite eller stort. To bygningsingeniører og ein bygningstekniker med lang erfaring, utfører våre prosjekteringsarbeider. I tillegg til planlegging og kalkulering av bustadhus og fritidsbustadar, så utfører vi prosjekteringoppdrag for industrien, landbruk eller offentlege institusjoner. Det kan vere nybygg, tilbygg, rehabilitering, osv.

Vi har sentral godkjenning i følgande punkt angåande prosjektering:

  • Prosjektering av overordna ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av overordna ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av konstruksjonssikkerheit i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av våtrom (i bustadar) i tiltaksklasse 1
  • Kontroll av lufttettheit (i nye bustadar) i tiltaksklasse 1
  • Søkar (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Utføring av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1